WONEN

Wonen blijft een belangrijk aspect voor het dorp Grijpskerk zowel voor nu als in de toekomst. Vandaar dat in 2021 de Dorpscoöperatie en Dorpsbelangen Grijpskerk de werkgroep Wonen hebben gevormd. Door middel van gesprekken, berichten op de (sociale) media en bundelen van krachten met andere betrokkenen zorgt werkgroep wonen ervoor in beeld te blijven bij relevante organisaties. Uit een enquête uitgevoerd door de Dorpscoöperatie en door een vragenlijst opgesteld door de gemeente Westerkwartier kwam naar voren dat er behoefte is aan woningen voor ouderen en starters. De werkgroep wonen is in gesprek gegaan met de projectleider van de Knarrenhof in Marum. Begin oktober zal een informatieavond georganiseerd worden voor alle belangstellenden en geïnteresseerden in Grijpskerk. Het is vrijblijvend en voor iedereen toegankelijk.                 
Ook is  samen met de gemeente Westerkwartier en enkele dorpelingen een woonplan opgesteld. Het woonplan moet nog door de raad van de gemeente en binnenkort worden wij hierover geïnformeerd. We willen graag meer in contact komen met starters en ouderen. Starters die graag hun steentje willen bijdragen aan onze werkgroep en ouderen die willen meedenken aan het project Knarrenhof. Vragen, ideeën en suggesties zijn welkom. Die kunnen gemaild worden naar wonen@dorpsraadgrijpskerk.nl t.a.v. Ans Arkema; u kunt zich ook altijd richten tot het Dorpsloket. 

BLOG OVER WONEN

 

Dorpsraad Grijpskerk