Waardevolle eerste algemene ledenvergadering Dorpsraad

De eerste algemene ledenvergadering (ALV) van de Dorpsraad kan de geschiedenisboeken in als waardevol en geslaagd. Op donderdag 11 april vond die ALV plaats in het Bakkerscafé van de familie Jager. En dat was bijzonder. Niet alleen omdat het om de eerste ALV ging, maar ook omdat de Ello Sterenborgbokaal werd uitgereikt. Deze bokaal ging zeer verdiend, postuum, naar Harrie Jager. 

Iedere vereniging is verplicht om een algemene ledenvergadering te organiseren. Zo ook de nieuwe Dorpsraad. Voorzitter Olav Etman nam op deskundige, adequate maar ook luchtige manier de agenda door. Daarbij was onder meer aandacht voor de financiën van de vereniging. Penningmeester Johan Stevens nam de aanwezigen mee in het financiële overzicht. De positieve balans kon ook rekenen op een positief applaus. Daarnaast was er ook een korte terugblik op het afgelopen jaar. Er werd kort stilgestaan bij wat zich zoal heeft voorgedaan en daarbij was ook aandacht voor een aantal personen die op een belangrijke manier bij hebben gedragen aan de ontwikkeling van de Dorpsraad. Marianne Wimmers werd daarbij genoemd als iemand die daar een voorname rol in heeft gespeeld.  

Gedurende het formele deel van de avond waren er diverse momenten van applaus. Naast het applaus voor het financiële aspect en de inzet van een ieder was er vooral groot applaus voor de mededeling dat het Lauwers College nieuwbouw kan gaan plegen in het dorp. Onderwijs is een van de grote basisvoorzieningen in ons dorp. Dat er nieuwbouw gepleegd mag worden voor middelbaar onderwijs is daarbij van grote waarde.  

 Onderdeel van de algemene ledenvergadering was ook de uitreiking van de Elle Sterenborgbokaal. De bokaal wordt om het jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die zich buitengewoon heeft ingezet voor de leefbaarheid in ons dorp. Klaas Kuperus noemde dat er dit jaar geen enkele discussie kon zijn wie de bokaal zou verdienen. Grijpskerkers waren het er in ruime mate met elkaar eens. Er kon maar één persoon zijn die de bokaal dit jaar zou verdienen. En dat was de veel te vroeg overleden Harrie Jager. Postuum werd hem de bokaal gegund. Bea Jager nam de Ello Sterenborgbokaal met eerbied in ontvangst.  

 Na het officiële gedeelte was het tijd voor een quiz. De gebroeders Kuperus hadden voor de aanwezigen een Grijpskerkquiz ontwikkeld, waarbij in vragen werd stilgestaan bij het verleden, heden en toekomst van het dorp. De quiz werd met veel enthousiasme ontvangen. En bracht daarmee de kers op de taart voor deze eerste ALV.  

Dorpsraad Grijpskerk