Waar hebben ze het allemaal over in dat bestuur van de Dorpsraad?

Zomaar een impressie van de bestuursvergadering van donderdag 25 april 2024

Wij prijzen ons gelukkig dat we op de vergadering allereerst twee belangstellenden mogen verwelkomen die iets willen bijdragen aan de Dorpsraad. Op wat voor manier dan ook. Dat is nog een resultaat van de enquête van vorig jaar, waarin respondenten konden aangeven ‘iets te willen doen’. Blij verrast met hun reacties op ons werk: een van de twee zei aan het eind van de vergadering ‘wat een rijkheid aan onderwerpen houden jullie je mee bezig!’.

Die rijkheid blijkt al bij de mededelingen en ingekomen stukken, van alles komt voorbij: twee bestuursleden hebben met vertegenwoordigers een schouw uitgevoerd in Grijpskerk, om achterstallig onderhoud in kaart te brengen, er is nog een aanvraag voor het Dorpsbudget, kennismaking met de voorzitter van het MFC De Nieuwe Wierde, wat brieven heen en weer. Waaronder een brief van de gemeente waarin staat dat toekenningen van het Dorpsbudget eerst voorgelegd moeten worden aan de gemeente. Daar zijn we het niet mee eens, het was toch ‘regie bij de burger?’. In de pen dus!

We kijken terug op een in onze ogen geslaagde Algemene Ledenvergadering in het Bakkerscafe. Zo’n vergadering is altijd zo saai, we hebben geprobeerd het dit keer wat leuker te maken, o.a. door de keuze van de locatie en een Dorpsquiz, gemaakt en gepresenteerd door de gebroeders Kuperus. We kijken er met plezier op terug, de aanwezige 35 leden geven hoop voor de toekomst! Wordt vervolgd volgend jaar.

Vervolgens buigen wij ons nog over de viering van Koningsdag, twee dagen na de vergadering. Dat heeft nog best wat om hakken. De Dorpsraad trakteert op 200 gebakjes in de Nieuwe Wierde, iemand van ons is daarbij om ze uit te delen, we hebben een kraam op de koningsmarkt, die moet aangekleed worden, koffie, thee, limonade, iets lekkers, van alles wat. Een schema is gemaakt, wie van de bestuursleden heeft wanneer ‘dienst’, om in de kraam te staan, vlaggen worden geregeld om te verkopen, kortom een hoop te regelen.

Onze altijd erg actieve Werkgroep ‘Wonen’ meldt nog de vorderingen rond de nieuwbouw van het Lauwerscollege en vertelt over de creatieve plannen rond ‘Kerkplein 6’. Daarover elders op deze site meer informatie.

Tot slot hebben we ons ook nog gebogen over de vertrekkende bestuursleden en hoe we moeten voorzien in hun opvolging. Een belangrijk onderwerp, we hebben nu iets opgebouwd, we willen graag dat dit blijft bestaan en wordt uitgebouwd!

Dorpsraad Grijpskerk