VOORZIENINGENDORP

Tot half februari 2022 was Grijpskerk ingedeeld als basisdorp. Daarna is de status van Grijpskerk veranderd in voorzieningendorp. Daar is hard voor gestreden, omdat een voorzieningendorp meer mogelijkheden krijgt om zich verder te ontwikkelen.

Eind 2021 presenteerde gemeente Westerkwartier een Concept Omgevingsvisie, waarin Grijpskerk beschreven werd als ‘basisdorp’. Verschillende partijen hebben hierop gereageerd met een zg. ‘zienswijze’. Je vindt ze hieronder.

Het Concept Omgevingsvisie, waarop de ingebrachte zienswijzen betrekking hebben:
CONCEPT OMGEVINGSVISIE WESTERKWARTIER 15-10-2021

Dit zijn de ingediende zienswijzen:

  1. Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk en Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden
    Om de zienswijze visueel te ondersteunen is onderstaand filmpje over Grijpskerk gemaakt.
  2. Belangenvereniging Ondernemend Grijpskerk
  3. Werkgroep Samenwerkende Omwonenden Gaslocatie Grijpskerk

Hier vind je de Omgevingsvisie die nu geldt: https://www.omgevingsvisiewesterkwartier.nl/

 

Dorpsraad Grijpskerk