Vacature Secretaris

In januari 2023 zijn Dorpsbelangen en de Dorpscoöperatie samen verder gegaan als Dorpsraad Grijpskerk. Gezamenlijk willen wij een prettige en duurzame leefomgeving realiseren, waarin verbondenheid centraal staat. Het belangrijkste doel is om de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in ons dorp te verhogen. Om dit voor elkaar te krijgen wordt ontzettend veel werk verzet door alle vrijwilligers, waaronder het bestuur. Inmiddels is dan ook de tijd aangebroken om gefaseerd over te gaan op een nieuw bestuur. De eerste bestuursfunctie die vrij komt is die van secretaris.

Benieuwd wat een secretaris allemaal doet? Stel je voor: je bent de secretaris van de Dorpsraad, en je begint met een kop koffie en een overleg met de voorzitter. Samen stellen jullie de agenda’s op voor de bestuurs- en dorpsraadvergaderingen en sturen deze rond. Tijdens de vergaderingen zorg je ervoor dat alles op rolletjes loopt en noteer je nauwkeurig alle besluiten en acties. Je bent de meester van de post, en verwerkt zowel de inkomende als uitgaande stukken. Aan het eind van het jaar stel je het jaarplan en het jaarverslag op, waardoor iedereen op de hoogte is van wat er bereikt is en wat de toekomstplannen zijn. Tot slot houd je het archief bij, zodat alle belangrijke documenten netjes en toegankelijk blijven. Kortom: je bent de spil van het bestuur, het geweten en geheugen van de Dorpsraad. Zonder jou zijn wij de draad kwijt!

Ben je geïnteresseerd in deze vrijwilligers functie? Stuur dan, voor 1 juli 2024, een bericht naar voorzitter@dorpsraadgrijpskerk.nl t.a.v. Olav Etman. Een formeel functieprofiel kan via de voorzitter opgevraagd worden.

Dorpsraad Grijpskerk