Uitnodiging eerste ALV

Aan      :  Leden van de Vereniging Dorpsraad Grijpskerk
Van      :  Bestuur van de Vereniging Dorpsraad Grijpskerk
Betreft :  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Grijpskerk, 20 maart 2024

Beste Leden,

Het bestuur van de Dorpsraad Grijpskerk nodigt je/jullie hierbij van harte uit voor haar eerste Algemene Ledenvergadering op:

Donderdag 11 april om 20.00 uur,
In het Bakkerscafé van Bakkerij Jager
Inloop vanaf 19.30 uur

De agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Jaarverslag 2023 (inhoudelijk)U kunt het jaarverslag inzien op de website www.dorpsraadgrijpskerk.nl
  4.  Financieel jaarverslag. Het bestuur vraagt de leden het financieel jaarverslag vast te stellen en het bestuur en het bestuur en de penningmeester décharge te verlenen. Het financieel jaarverslag kunt u opvragen bij de penningmeester: penningmeester@dorpsraadgrijpskerk.nl en is ook tijdens de ledenvergadering in te zien.
  5.  Gelegenheid tot vragen stellen
  6.  Uitreiking Ello Sterenborgbokaal
  7. Dorpsquiz

We zien je graag op 11 april.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Dorpsraad Grijpskerk

Olav Etman (voorzitter)

VERGADERSTUKKEN

HIER KAN JE DEZE UITNODIGING DOWNLOADEN ALS PDF

HIER KAN JE HET JAARVERSLAG 2023 DOWNLOADEN ALS PDF

HIER KAN JE HET JAARPLAN 2024 DOWNLOADEN ALS PDF

Dorpsraad Grijpskerk