DIT ZIJN WE

De Dorpsraad wil de burgerkracht van Grijpskerk zichtbaar maken binnen de gemeente Westerkwartier. Het belangrijkste doel is de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in ons dorp te verhogen. We willen daarbij de inwoners van ons dorp – vanuit een verbindende en activerende rol – helpen met het bundelen van hun talenten en kwaliteiten. Gezamenlijk willen we een prettige en duurzame leefomgeving realiseren, waarin verbondenheid centraal staat. Een actief dorpsleven met allerlei activiteiten, ontmoeting en zorg voor elkaar vinden wij belangrijk. Dit vanuit de wensen en behoeften die er in ons dorp leven.

In alles wat we als Raad doen, willen we transparant zijn en verantwoording afleggen aan onze leden (ALV) en aan de inwoners van Grijpskerk. Het is onze visie om als een ‘Raad’ te functioneren namens het dorp én we willen ‘raad’ geven aan de onze inwoners om een florerend dorp te zijn én te blijven.

Dorpsraad Grijpskerk