ORGANISATIE

WERKGROEPEN

Bij het organiseren van het werk heeft het bestuur zich laten inspireren door het model ‘holacratie’. Dit is een manier van werken waarbij ‘zelfsturende teams’ een grote autonomie hebben. Op deze manier hopen we de werkgroepen een grote slagkracht te geven om te werken aan de opgaven in het dorp.
Werkgroepen wordt gevraagd om jaarlijks heel summier een activiteitenplan met een bijbehorende begroting te maken. Na accordering door het bestuur bakenen dit plan en deze begroting het speelveld van de werkgroep af. Evenzo vraagt het bestuur jaarlijks een korte verantwoording: wat is er gerealiseerd van het plan en wat is er uitgegeven? Het bestuur levert ten behoeve van plan en verantwoording een format aan.

Dorpsraad Grijpskerk