Knarren gezocht voor hof

Uit een enquête uitgevoerd door de Dorpscoöperatie en door een vragenlijst opgesteld door de gemeente Westerkwartier kwam naar voren dat er behoefte is aan woningen voor ouderen en starters. Naar aanleiding hiervan heeft werkgroep wonen in oktober 2022 een bijeenkomst bijgewoond van het Knarrenhof project in Marum en van daaruit in gesprek gegaan met de coördinator van het Noorden. Om de haalbaarheid van een dergelijk project in Grijpskerk te onderzoeken hebben wij een oproep geplaatst voor meedenkers op de website inGrijpskerk.nl. Begin oktober zal een informatieavond georganiseerd worden voor alle belangstellenden en geïnteresseerden. Het is vrijblijvend en voor iedereen toegankelijk.

Dorpsraad Grijpskerk