Kerkplein Zes Droomsessie: kunnen dromen werkelijkheid worden?

Kunnen dromen werkelijkheid worden?

Afgelopen 29 november is er een droomsessie geweest over Kerkplein Zes. Hier ontstonden mooie dromen, maar we willen met elkaar nu de stap zetten naar concretere plannen. Daarom roepen we eenieder op om een idee in te sturen voor 22 maart. Graag een korte omschrijving in maximaal 200 woorden. Hieronder vind je een formulier om dat te doen.

Woensdag 27 maart gaan we met elkaar de ingeleverde ideeën bespreken en kijken welke het meest haalbaar zijn. Een voorbeeld van een idee kan zijn dat u een ruimte nodig heeft en dat uw idee is: tover Kerkplein Zes om tot een gebouw met (flexibele) werkplekken.

Daarna zal er naar gelang de behoefte nog een of twee bijeenkomsten worden georganiseerd om de plannen die het meest levensvatbaar zijn te presenteren. En om mensen te vinden die hieraan willen meewerken en willen uitwerken. Om een idee levensvatbaar te maken is het belangrijk dat er mensen zijn die dit willen gaan uit- en onderzoeken.

DE INLEVERDATUM VOOR PLANNEN IS INMIDDELS VERSTREKEN.

 

Dorpsraad Grijpskerk