JAARVERSLAG 2023

2023 is het eerste jaar van de Dorpsraad Grijpskerk. In dit jaar is er veel werk verzet. Niet alleen zijn de beide besturen samengevoegd, maar ook de ledenbestanden van de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden en de Vereniging Dorpsbelangen. Daarnaast hebben we nieuwe communicatiemiddelen ontwikkeld en gewerkt aan het geven van een stem aan de inwoners van Grijpskerk, onder andere met het project “Grijpskerk heeft wat te zeggen”.

Hiervoor hebben we in 2023 was het een dorpsgesprek georganiseerd en een vragenlijst onder de dorpsbewoners uitgezet. Hieruit is niet alleen duidelijk geworden wat de dorpsbewoners belangrijk vinden voor het dorp, maar hebben we ook nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. De resultaten zijn tijdens een druk bezette bijeenkomst in november aan het dorp gepresenteerd.
Het voornaamste doel van de Dorpsraad is de ontwikkeling van ons dorp te bevorderen, zodat Grijpskerk een aantrekkelijke en leefbare plek blijft om te wonen. Dit doen we door actief in gesprek te gaan met de dorpsbewoners en de gemeente, en door het initiëren van activiteiten die de betrokkenheid en saamhorigheid in ons dorp vergroten.

De Dorpsraad kent zes werkgroepen

Wonen

  • Nieuwbouw van het Lauwerscollege in De Enk, waardoor op de oude locatie betaalbare woningen kunnen worden gebouwd.
  • Onderzoek doen naar de mogelijkheid om een meergeneratiehof op te zetten, waar wonen en omkijken naar elkaar wordt gecombineerd.
  • Samen met geïnteresseerde dorpsbewoners een nieuwe bestemming voor kerkplein 6 ontwikkelen.

Zorgzaam dorp: de onderlinge verbinding in het dorp versterken

  • Het dorpsloket heeft in 2023 ruim 140 hulpvragen verwerkt.
  • De zondagmiddaginloop heeft elke zondagmiddag gedraaid.
  • Het 60+ café heeft het afgelopen jaar 9 keer een activiteit georganiseerd

Duurzaamheid

  • Extra aandacht in ons dorp voor energietransitie, milieu, kortom een ‘gezonde’ aarde nu en in de toekomst. Ook zijn wij samen met het initiatief ‘Kerk naar Buiten’ bezig om na te denken over een energiecollectief in Grijpskerk en de mogelijkheden van een voedselbos.

Activiteiten

  • Jaarlijks overleg van organisaties over de afstemming van activiteiten.
  • Een autopuzzelrit georganiseerd

Ruimtelijke ordening

  • Een nieuwe werkgroep die zich richt op de fysieke omgeving in het dorp

Daarnaast zijn er ondersteunende werkgroepen die zich bezighouden met financiën, ledenadministratie en communicatie (de zesde werkgroep).

We hebben als Dorpsraad niet stilgezeten op het gebied van communicatie en transparantie.

Door regelmatig De Grijpskerker uit te geven, onze website up-to-date te houden en actief te zijn op sociale media, hebben we de betrokkenheid van de inwoners vergroot en hen op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Kortom, 2023 was een jaar van hard werken, samenwerken en vooruitgang. Als Dorpsraad Grijpskerk kijken we met enthousiasme uit naar de toekomst en blijven we ons inzetten voor een bloeiend en hecht dorp waar iedereen zich thuis voelt.

HIER KAN JE HET JAARVERSLAG 2023 DOWNLOADEN ALS PDF

Dorpsraad Grijpskerk