JAARPLAN 2024

start 2024

Dit is het eerste jaarplan van de Dorpsraad Grijpskerk. Het uitgangspunt is “Voor en door het dorp”.
Onderstaande acties komen alleen tot bloei in samenwerking en inzet met/van dorpsbewoners.
Geen woorden, maar daden; dus een jaarplan van 1 pagina.

WERKGROEP DUURZAAMHEID

 • Namens Grijpskerk deelnemen aan de omgevingstafels.
 • Onderzoeken hoe in Grijpskerk ‘duurzaamheid” vorm kan krijgen.

WERKGROEP WONEN

 • Ontwikkeling verhuizing Lauwers College stimuleren.
 • Initiatief om te komen tot een Knarrenhof (van 0 tot 90 jaar) in Grijpskerk.
 • Mogelijkheden kerkplein zes onderzoeken.

WERKGROEP ZORGZAAM DORP

 • Dorpsloket
 • Zondagmiddaginloop
 • 60+ café
 • Gesprek over “Grijpskerk als zorgzaam dorp” initiëren

WERKGROEP ACTIVITEITEN

 • Bijeenroepen organisaties
 • Organiseren auto puzzeltocht
 • Betrokken bij andere activiteiten in het dorp

WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING

 • Intermediair dorpsbewoners en gemeente Westerkwartier inzake infrastructuur en groenvoorziening.
 • Jaarlijkse schouw

COMMUNICATIE

 • 4 keer per jaar De Grijpskerker uitgeven.
 • Website Dorpsraad Grijpskerk
 • Nieuwsbrieven
 • Sociale media
 • Online raadpleging dorpsbewoners
 • Deelname aan (jaar)markten

EN VERDER …

 • Blijvend in gesprek met de dorpsbewoners.
 • Actief naar de gemeente:
  • Het convenant
 • Jeugd en jongeren: een gesprek organiseren met professionals en betrokken dorpsbewoners.
 • De organisatie van de Dorpsraad verder ontwikkelen.
 • Achter de schermen zijn nog diverse mensen aan het werk om de organisatie van de Dorpsraad een stevig fundament te geven.

HIER KAN JE HET JAARPLAN 2024 DOWNLOADEN ALS PDF

Dorpsraad Grijpskerk