INGRIJPSKERK.NL

InGrijpskerk.nl is het digitale nieuws- en activiteitenplatform in Grijpskerk. De stichting InGrijpskerk heeft als doel om het dorp Grijpskerk te promoten en zichtbaar te maken voor huidige en toekomstige inwoners, werkgevers, werknemers, recreanten en ieder ander die zicht betrokken voelt bij het dorp. De stichting wil dit bereiken door de inzet van InGrijpskerk.nl en publicatieborden. En door samen te werken met bestaande organisaties van lokale activiteiten en initiatieven.

Oorsprong

Stichting InGrijpskerk is voortgekomen uit een al bestaande website InGrijpskerk.nl die in 2010 is ontstaan door de inzet van een aantal inwoners van Grijpskerk. In 2022 concludeerden enkele betrokkenen van InGrijpskerk.nl, die tevens onderdeel uitmaakten van het bestuur van het toenmalige Dorpsbelangen Grijpskerk, met vertegenwoordigers van Ondernemend Grijpskerk dat een intensievere connectie positief zou bijdragen aan de promotie en zichtbaarheid van het dorp. Daarop is door de initiatiefnemers besloten InGrijpskerk.nl een formelere betekenis te geven door middel van een stichting. De stichting InGrijpskerk. Een stichting die in formele zin los staat van eerder genoemde instanties, maar aansluiting heeft bij Dorpsraad Grijpskerk en Ondernemend Grijpskerk.

Het is mogelijk InGrijpskerk.

BLOG OVER INGRIJPSKERK.NL
Dorpsraad Grijpskerk