Hier zijn we dan

Het is met enige trots dat ik de nieuwe ‘Dorpsraad Grijpskerk’ presenteer. Wij bestaan officieel al sinds 1 januari van dit jaar, maar we zijn nog druk met het inrichten van de nieuwe vereniging. In de komende tijd zult u – als het goed is – dus steeds meer van ons horen. De nieuwe Dorpsraad Grijpskerk is ontstaan door het samengaan van de vereniging ‘Dorpsbelangen Grijpskerk’ en de ‘Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden’. Wij werkten wij al nauw samen en hadden voor een groot deel dezelfde doelen. Daarom leek het logisch om op te gaan in een nieuwe vereniging. Dat is de Dorpsraad geworden. Onverminderd zullen wij blijven doen wat u mogelijk al kende van een van de ‘oude’ verenigingen. Daartoe kent de Dorpsraad een aantal werkgroepen, die zich bezig houden met voor Grijpskerk belangrijke onderwerpen. Zo kennen wij de werkgroepen:
– ‘Wonen’ (van nieuwbouw tot Knarrenhof),
– ‘Zorgzaam Dorp’ (welzijn en informele zorg),
– ‘Een duurzame toekomst’ (een duurzame omgeving voor deze én de volgende generatie) en
– ‘Actief in Grijpskerk’ (voor alle activiteiten en evenementen in Grijpskerk).
Wat we in een nieuw  jasje proberen te steken, is het bijdragen aan de relatie tussen burgers en overheid; we zullen zoveel mogelijk dorpsbewoners proberen te bereiken en te betrekken om waar mogelijk ieders geluid te kunnen laten horen. En met recht te kunnen zeggen dat wij het dorp vertegenwoordigen! Dit alles kan alleen maar met en ook door jullie. Alles moet immers gebeuren door vrijwilligers. Ik zou het dan ook erg op prijs stellen dat als je een bijdrage kunt en wilt leveren, je dit aan het bestuur laat weten. Ik hoop dat de Dorpsraad een positieve rol kan spelen in het leven en welzijn in ons prachtige dorp!                                                  Namens het bestuur van de Dorpsraad,
Olav Etman, voorzitter

Dorpsraad Grijpskerk