GASWINNING

Op dit moment gaat onze aandacht uit naar de omschakeling van de gasopslaglocatie van hoogcalorisch naar laagcalorisch gas en de eventuele gevolgen daarvan. Zo zitten we ook we zitten aan de omgevingstafel Grijpskerk. Van de website van de Omgevingstafel: “Onderwerpen die aan bod komen zijn: wat is het effect op de omgeving? Welke zorgen leven er? Hoe kunnen deze worden weggenomen? Kan een deel van de mogelijke opbrengsten worden geïnvesteerd in de omgeving? De agenda wordt mede bepaald door de deelnemers van de omgevingstafels… We willen op een zorgvuldige manier afspraken maken over de veranderingen in het gebruik van de ondergrondse gasopslagen. Ook zal het veranderend gebruik van de gasopslagen in de toekomst mogelijk leiden tot opbrengsten. We willen afspraken maken over hoe een deel van de opbrengsten kan worden geïnvesteerd in de omgeving rond gasopslagen Grijpskerk en Norg.” Zie verder: https://www.omgevingstrajectgrijpskerknorg.nl/omgevingstafel-grijpskerk
Ook zijn we vertegenwoordigd bij de klankbordgroep gasopslag van de gemeente Westerkwartier.

De groep Gaswinning maakt onderdeel uit van de werkgroep DUURZAAM. De werkgroep houd zich bezig met duurzame ontwikkeling van de leefomgeving van het dorp, die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften.

BLOG OVER GASWINNING
Dorpsraad Grijpskerk