DORPSBUDGET

AANVRAGEN GELD VOOR ACTIVITEITEN

het geld laten rollenElk jaar krijgt de Dorpsraad geld van gemeente Westerkwartier. Met dat geld kan de Dorpsraad projecten ondersteunen die als doel hebben om ‘leefbaarheid’ te vergroten, dat wil zeggen: het dorp beter te maken om in te wonen. We denken dat er veel mogelijkheden zijn om het wonen in Grijpskerk beter en leuker te maken. We hopen daarom met dit geld heel verschillende ideeën te ondersteunen.

Elk jaar is er ongeveer € 5000,- beschikbaar. De Dorpsraad heeft meer geld om activiteiten te ondersteunen, maar hier gaat het specifiek over het geld dat we krijgen van de gemeente. Om dit te mogen geven, zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze spelregels vind je hier: Spelregels

Bewoners, verenigingen en stichtingen kunnen twee keer per jaar geld aanvragen voor activiteiten die ze willen organiseren. Dit kan in januari/februari en juli/augustus van elk jaar. Hieronder vind je een aanvraagformulier, waarmee je geld kunt aanvragen. Het bestuur van de Dorpsraad beslist in maart en september over de toekenning van de aanvragen en laat de aanvragers in dezelfde maand weten wat de beslissing is.

We verwachten van de aanvragers dat ze vooraf laten zien wat de verwachte kosten en mogelijke inkomsten van de activiteit zijn. Als een activiteit geld oplevert, bijvoorbeeld via horeca of toegangsbewijzen, kunnen de organisatoren van de activiteit vragen om financiële steun die alleen wordt gegeven als de inkomsten tegenvallen.

De gemeente heeft bepaalde redenen (weigeringsgronden) waarom een initiatief geen financiële steun mag krijgen.  Wij volgen deze redenen natuurlijk ook. Een voorbeeld is dat een initiatief niet in strijd mag zijn met de wet, het beleid van de gemeente of andere regels. Wanneer een aanvraag niet toegekend wordt zal de Dorpsraad altijd een toelichting geven.

Zoals hiervoor geschreven: Geld aanvragen kan 2 keer per jaar: in januari/februari en juli/augustus van elk jaar. De eerste aanvraagmogelijkheid is per 1 maart afgesloten. Bij de start van de tweede mogelijkheid op 1 juli vind je hieronder opnieuw het aanvraagformulier.

 

Dorpsraad Grijpskerk