COMMUNICATIE EN MEDIA

Doelstelling van de werkgroep communicatie is de zichtbaarheid van de Dorpsraad vergroten en de verbinding leggen tussen de Dorpsraad en de bewoners. Dit doen wij via kanalen zoals onze nieuwe website www.dorpsraadgrijpskerk.nl en Social Media. Ook www.ingrijpskerk.nl en de Grijpskerker kunnen hierin een rol in spelen. Op deze manier heeft de Dorpsraad directe lijnen met het dorp en kan zij het dorp op de juiste manier vertegenwoordigen. Hiervoor is het natuurlijk van groot belang dat inwoners ook hun stem laten horen.

BLOG OVER COMMUNICATIE
Dorpsraad Grijpskerk