BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:

Olav Etman, voorzitter
Joke Kraakman, secretaris
Johan Stevens, penningmeester
Ans Arkema, algemeen bestuurslid
Avelien Willekes, algemeen bestuurslid

Samen met vertegenwoordigers van de werkgroepen vormen zij de Dorpsraad. Op dit moment zijn de vertegenwoordigers van de werkgroepen nog niet bekend.

Dorpsraad Grijpskerk