ACTIVITEITEN

Winnaars Ello Sterenborg Bokaal
Uitreiking Ello Sterenborg Bokaal aan vrijwilligers van MFC De Nieuwe Wierde

Houdt zich o.a. bezig met het inzichtelijk maken van alle activiteiten die zich in het dorp afspelen, dit kenbaar maken aan alle inwoners en de verbinding zoeken en leggen met anderen die een actief en sportief dorp voorstaan. Ook organiseert de groep zelf activiteiten:
– 1 x per 2 jaar. In de even jaren: Uitreiking van de Ello Sterrenborg bokaal voor inzet voor leefbaarheid in het dorp.
– 1 x per 3 jaar: Pubquizz ‘De slimste smalrug’.
Belangrijk is in dit verband natuurlijk ook de website www.ingrijpskerk.nl, een gezamenlijk initiatief van de Ondernemersvereniging Grijpskerk en de Dorpsraad Grijpskerk.

BLOG OVER ACTIVITEITEN
Dorpsraad Grijpskerk