Dorpsraad GRIJPSKERK

De Dorpsraad wil de burgerkracht van Grijpskerk zichtbaar maken binnen de gemeente Westerkwartier. Het belangrijkste doel is de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in ons dorp te verhogen. We willen daarbij de inwoners van ons dorp - vanuit een verbindende en activerende rol - helpen met het bundelen van hun talenten en kwaliteiten. Gezamenlijk willen we een prettige en duurzame leefomgeving realiseren, waarin verbondenheid centraal staat.

WERKGROEPEN

DUURZAAM
- Deelname aan de Omgevingstafels
- Onderzoek naar mogelijkheden van 'verduurzaming'

 

WONEN
- Ondersteunen verhuizing Lauwers College
- Initiatief Knarrenhof (van 0 tot 90 jaar)
- Mogelijkheden Kerkplein Zes onderzoeken

ZORGZAAM DORP
- Dorpsloket
- Zondagmiddag Inloop
- 60+ café
- Gesprek over 'Grijpskerk als zorgzaam dorp' initiëren

ACTIVITEITEN
- Bijeenroepen organisaties
- Auto puzzeltocht
- Betrokken bij andere activiteiten in het dorp

 

OPENBARE RUIMTE
- Infrastructuur en groenvoorziening
- Ruimtelijke ordening

- Jaarlijkse schouw

 

 

COMMUNICATIE
- Website
- Social media
- Nieuwsbrieven
- Jaarmarkten e.d.

MEDIA
De Grijpskerker
In Grijpskerk

LAATSTE BERICHTEN

Met elkaar verbonden
Dorpsraad Grijpskerk